Spletni dnevnik – Terracina

V iskanju pravega vlaka – 6. dan

Terracino je mesto fino. Fotografije povedo več kot tisoč besed. Ker želimo vstopiti na pravi vlak, je to za danes vse.

Iz teorije v prakso – 5. dan

Danes smo vse teoretično znanje, ki smo ga usvojile na usposabljanju, skušale prenesti v prakso. Odločile smo se, da bomo z orodji, ki smo jih spoznale, nadgradile že obstoječi model kakovosti, ki ga imamo v naših organizacijah. Zato smo se osredotočile na presojo področj, ki jim v skladu z modelom POKI ne namenjamo toliko pozornosti.  

Prvo področje je bilo ZUNANJE OKOLJE, v katerem deluje ljudska univerza. Na zunanje okolje ne moremo vplivati, obratno pa le-to vpliva na delovanje naše organizacije, zato je pomembno, da ga dobro poznamo. V okviru zunanjega okolja bi analizirale naše ciljne skupine oz. potencialne udeležence, ekonomske, socialne in demografske značilnosti lokalnega okolja (občine, regije), našo konkurenco v lokalnem okolju ter pripravile pregled lokalnih, nacionalnih in mednarodnih dokumentov, ki so za izobraževanje odraslih pomembni. 

Drugo področje je NOTRANJE OKOLJE, na katerega pa imamo vpliv, zato je pomembno, da zaposleni dobro poznamo svojo organizacijo, saj lahko le na ta način prepoznamo prave priložnosti za izboljšave. Predlagamo pripravo analize stanja na kadrovskem področju (zaposleni, predavatelji), skladnost poslanstva, vizije in vrednot organizacije z vrednotami zaposlenih, analizo financiranja zavoda in pripravo portfelija projektov (zaključeni projekti in projekti v teku). 

Kompleksnost načrtovane presoje je odvisna od kadrovskih virov, ki jih imamo na razpolago, ter od velikosti naše organizacije. Ko zberemo podatke in jih analiziramo, pa smo pripravljeni na ključen korak, to je priprava načrta izboljšav, za kar lahko na primer uporabimo logični okvir. 

Zemljevid kakovosti – 4. dan

Četrti dan usposabljanja smo pri pisanju bloga naletele na pisateljsko blokado. Znanja je toliko, da potrebujemo kar nekaj časa, da ga strukturiramo in da vam ga z razmislekom predstavimo.

Ste se kdaj vprašali, kdo so ključni akterji, ki prispevajo h kakovosti v vaši organizaciji za izobraževanje odraslih? To so vodstvo, organizatorji izobraževanja odraslih, administrativno osebje, predavatelji, udeleženci, deležniki. Danes vam predstavimo orodje za samoevalvacijo predavateljev, čeravno je bilo na usposabljanju posebej poudarjeno, da h kakovosti prispevajo vsi zgoraj našteti akterji. Tako da lahko, z malo prilagoditvami, orodje uporabite tudi za samoevalvacijo teh.

Za začetek: ne izvajamo samoevalvacije predavateljev, ampak procesa predavateljskega/izobraževalnega procesa.  Poleg tega namen samoevalvacije ni ugotavljati, ali je nekaj dobro ali slabo, namen je ovrednotiti del izobrževalnega procesa, ugotoviti prednosti, slabosti ter možnosti za izboljšave. Predpogoj za samoevalvacijo je to, da se oseba počuti varno v smislu, da si upa izpostaviti tudi svoje šibke točke. Pomembno pa je tudi, da je oseba s sabo iskrena. Na zastavljena vprašanja si predavatelj zapiše obstoječi in manjkajoči vidik ter plan izboljšav.

Ko pripravimo samoevalvacijski vprašalnik je zaželjeno, da ga prej preizkusimo sami, saj le tako lahko ugotovimo njegovo uporabnost. Samoevalvacijski vprašalnik analizira organizator izobraževanja in se s predavateljem pogovori predvsem o načrtu izboljšav.

V nadaljevanju smo se ukvarjali s pripravo zemljevida kakovosti (Quality Map), kjer smo opredeli področja, ki jih želimo osvetliti in vse aktivnosti, ki jih bomo v ta namen realizirali. Pripravile smo praktični primer, ki ga lahko prilagodite na svoje situacije. Že veste, kje bi ga uporabili?

Za zaključek današnjega bloga pa vam pošiljamo nekaj morskih motivov in sončnih žarkov, ki naj vas pogrejejo v teh mrzlih zimskih dneh.

https://youtu.be/9xFOPONJai4

Logični okvir – 3. dan

Tretji dan smo spoznale odlično orodje za načrtovanje projektov, za pregled nad njimi, za lažje in boljše spremljanje. Reče se mu logični okvir. Pred leti, ko smo pripravljali in prijavljali Phare in Erasmus+ projekte, je bil logični okvir obvezni del projektne dokumentacije. Pa ni bil samo to. Bil je orodje, s katerim smo preverjali jasnost in kakovost spisanega projekta. Če je bila projektna ideja dobra, je bil tudi logični okvir logičen.

In ker je cilj našega usposabljanja predvsem prenos novo pridobljenega znanja v prakso, smo za vajo pripravile logični okvir naše mobilnosti v okviru projekta Kakovost v izobraževanju odraslih.

Dajemo ga na ogled in vas hkrati sprašujemo. Kaj menite o njem. Ga mogoče že poznate? Kje ga uporabljate? Se vam zdi naš logični okvir logičen?

Usposabljanje je bilo danes v glavnem namenjeno teoriji s področja načrtovanja in evalvacije. Na hitro smo se seznanili s številnimi orodji, med katerimi smo za vas izbrale še enega, po našem mnenju zelo uporabnega. Gre za preprost obrazec, ki je v veliko pomoč, kadar želimo izboljšati določeno področje našega dela. Najprej si izberemo področje, kot na primer interna komunikacija, prenos informacij, odnosi z javnostjo, potem pa za to področje razmislimo o prednostih; nato nanizamo vse, kar želimo izboljšati, nazadnje pa določimo še prvi korak in nadaljnje korake ter časovnico.

Sliši se zelo preprosto, kajne? Pa je res? Kolikokrat ste že pri svojem delu uporabili tak pristop?

Naše današnje razmišljanje:

Lea: Timsko delo med nami, kolegicami z različnih ljudskih univerz, je pomemben vidik našega usposabljanja in tudi pomemben vir novega znanja, dopolnjevanja in sodelovanja.

Tina: Trdo delo je lažje, če se razumeš in če so čakre odprte.

Biserka: Pomembno je imeti znanje s področja kakovosti, še pomembnejše pa je, da ga uporabljamo v praksi

Vodenje organizacije/šole: umetnost in znanost dela z ljudmi – 2. dan

Večina današnjega dopoldneva je potekala v spoznavanju različnih teoretičnih pristopov k šoli/organizaciji:

– kot sistemu,

– kot podjetju

– kot projektu.

Ne glede na to, kako gledamo na organizacijo, ima vsaka organizacija notranje in zunanje okolje, ki vpliva na njeno delovanje.

Ko razmišljamo o notranjem okolju in obvladovanje le-tega, nam je v pomoč McKinseyev teoretični model 7s. Model, ki sta ga razvila Robert H. Waterman in Tom Peters v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, opredeljuje glavne komponente notranjega okolja, ki so:

Notranje okolje je v nasprotju z zunanjim okoljem obvladljivo. Del notranjega okolja je tudi osebje organizacije/šole, zato smo v nadaljevanju pripravili in predstavili organigrame naših organizacij, ki smo jih nadgradili še z grafičnim prikazom izmenjave informacij v naših organizacijah (kolegiji, sodelovanje v strokovnih aktivnih, komisijah za kakovost …).

S pravimi informacijami in obvladovanjem časa lahko izobraževalne procese in projekte bolj pregledno načrtujemo, vodimo, izvajamo in spremljamo. Mi smo uporabil naslednji gantogram: https://templates.office.com/en-us/simple-gantt-chart-tm16400962.

Kako se pa vi lotite načrtovanja in spremljanja? Si pri tem pomagate s kakšnim orodjem, ki bi ga priporočili tudi nam?

Ko se teorija potrdi v praksi – 1. dan

Parretovo pravilo 80:20. Velja tudi pri načrtovanju in izvedbi. Na uspešnost nečesa vpliva 80% načrtovanja in 20% izvedbe. Načrtovanje je nekaj, kar je v zadnjem času postalo izjemno pomembno tudi pri mobilnostih, poteh v tujino. Ko smo se odpravljale v Italijo, je bilo veliko načrtovanja. Kdaj gremo, s katerim prevoznim sredstvom gremo, od kod gremo, kako se bomo premikale v kraju, ki ga obiščemo, kaj spakirati glede na vreme, kaj vzeti s sabo in seveda, kako bomo zadostile pogojem, povezanim s koronavirusom. To zadnje je še posebno obsežno poglavje. Ne glede na to, da smo potujoče Lea, Tina in Biserka veliko časa namenile načrtovanju, se nam je zgodila napakica pri izvedbi. Napakici se reče: izbira napačnega vlaka. Morda se ob tem sprašujete, kako smo lahko zgrešile vlak. Če smo se pa odlično pripravile in veliko časa namenile načrtovanju. Naj samo povemo, da je naš pravi vlak za Rim odpeljal z istega perona kot naš napačni vlak in da je to bilo samo 3 minute kasneje. Kakor koli, ta poteza nas je, čeprav je bila napačna, še vedno peljala v skladu z našim načrtom. Le povzročila je zamudo, kar je pomenilo tudi, da ne bomo ujele vlaka iz Rima v Terracino Mare. Zato smo takoj po začetnem začudenju nad našo napako (in tudi smehom) staknile glave, se pozanimale pri super prijaznem italijanskem sprevodniku in naredile drug načrt. Načrt, prilagojen naši napakici. Nato pa smo uživale naprej v vožnji po italijanski pokrajini. Nauk te zgodbe: Parretovo pravilo velja, a ne glede na pozornost, ki jo boste namenili načrtovanju, se vam pri izvedbi lahko zgodi to, da skrenete z načrtovane poti. Takrat pa se izkažejo vaša zmožnost, da sprejmete, kar ne morete spremeniti, vaša ciljna (in ne problemska) usmerjenost in vaša izbira, da se imate na poti do cilja lepo. Vse to smo me našle v sebi, zato smo okoli polnoči vseeno dobre volje vstopile v naš hotel, danes pa že cel skupaj z estonskima kolegicama dan nabiramo znanje s področja načrtovanja.  Teoretično znanje, ki smo ga v praksi ga usvojile že včeraj.

Poseben poudarek je bil na tem, da je potrebno določiti merljive kazalnike, s katerimi merimo posamezna področja ter seveda, kje dobiti podatke, da so kazalniki doseženi. To smo takoj povezale z našim sistemom kakovosti v izobraževanju odraslih in določile nov kazalnik:

PodročjeKazalnikPodatkiDatum realizacije
Načrtovanje potiIzbira pravega vlakaprihod v hotel9. 1. 2022

Biserka Neuholt Hlastec, UPI Žalec

Tina Polajnar, Zasavska ljudska univerza

Lea Zlodej, Ljudska univerza Jesenice

20 razmišljanj o “Spletni dnevnik – Terracina”

 1. Drage kolegice, Biserka, Tina in Lea. Že včeraj, ko sem na FB prebrala, da ste na napačnem vlaku, sem se morala nasmejati. Pa to ni bil kakšen nesramen, privoščljiv smeh, ampak takšen, prisrčen. V mislih, pa sem že kalkulirala. Ok, če smo na prvi mobilnosti skoraj zamudile vlak zaradi zamude in težav s transferjem pri prestopanju, če ste ve sedle na napačni vlak … Očitno je to usoda projekta, da se na poti mora nekaj zakomplicirat na poti. Prav veselim se nadaljevanja … Le kaj bodo ušpičile punce, ki bodo šle v Grčijo? 😉
  Svojo izkušnjo ste odlično povezale s teorijo in se iz nje tudi nekaj novega naučile. Učenje skozi osebno izkušnjo je zame najpomembnejši in najučinkovitejši način učenja. Priznam (iz osebne izkušnje ;-)), da je včasih kljub temu treba lekcijo ponoviti, da se dobro “vsede”. Ampak zagotovo smo se tudi iz prve lekcije naučili kaj novega, čeprav ne nujno tistega, kar smo želeli. Če boste torej v Italiji še kdaj sedle na napačni vlak, se ne obremenjujte preveč. Verjetno to pomeni, da njihovega sistema še niste dobro usvojile, boste pa morda učinkoviteje skomunicirale nadaljevanje poti in hitreje naredile nov načrt, kako do končne destinacije.
  Vaš zapis me je seveda ponovno spomnil na nedavni tečaj v Firencah. Tudi naš mentor je predaval o Parretovem pravilu, moram pa priznati, da sem iz vašega zapisa o njem izvedela več, kot od našega mentorja ;-). Zato verjamem, da boste teden v Terracini učinkovito izkoristile in nam prinesle veliko novega znanja. Začinite ga z vonjem po morju, dodajte ščepec sonca in oglašanje galebov. Se beremo 🙂 .

  Všeč mi je

 2. Drage kolegice,

  veseli me, da ste kljub zapletom na poti uspešno prispele v prekrasen Terracino. Slike, ki nam jih pošiljate, so prava paša za oči 🙂

  Strinjam se, da je načrtovanje poti v teh časih res zahtevno in če smo se kaj naučili iz tega je, da se moramo znati prilagajati situacijam ter pomagati drug drugemu. Želim vam prijetno in uspešno usposabljanje ter se veselim nadaljnjega branja vašega spletnega dnevnika.

  Sončne pozdrave iz Žalca vam pošiljam
  Anja

  Všeč mi je

 3. Hja, res je. V teh časih še kako drži reklo, da nas nič ne sme presenetiti. 🙂
  Kljub temu pripetljaju, ki ste ga opisale, upam, da ne bo pri vsebini, ki jo želite/želimo usvojiti, nič nepričakovanega in bodo cilji doseženi.
  Gremo naprej, kajne?
  Mihaela, UPI Žalec

  Všeč mi je

 4. Zdravo punce, tudi jaz sem se pri vašem včerajšnjem zapisu o vožnji z napačnim vlakom nasmejala. Obenem sem se spomnila zapletov kolegic s prve mobilnosti in nehote pomislila, da grem sama na zadnjo mobilnost v Grčijo. Le kakšne dogodivščine bodo doletele nas?
  Pogosto se kljub še tako natančnemu načrtovanju zgodi nekaj nepredvidenega in takšne situacije nam ostanejo v trajnejšem spominu. Se pa iz vsake lekcije nekaj naučimo. Nič ne smemo vzeti za slabo, kajti tudi po drugi poti se lahko pride do cilja.
  Lep sončen pozdrav iz Zasavja.

  Všeč mi je

 5. Drage kolegice, Tina, Biserka in Lea.

  Potovanja z vlakom imajo svoj čar, pri vas pa tudi neko, sedaj smešno, prigodo, ki vam bo ostala v dolgem spominu. Nič zato, kot pravijo, vsakemu človeku se lahko zgodi, pa naj bo še tako pazljivo, pozorno in vestno pripravljal neko potovanje. Je bilo pa na koncu, ko ste prispele, toliko bolj sladko.

  To, da ste sedle na vlak, ki je peljal počasneje, kot tisti pravi, je vsekakor dobra nezgoda. Na ta način ste si lahko bolj počasi ogledale naravo skozi okno, ker tisti vlak gre tudi čez 250 km/h in kdo ve, koliko bi videle. Šalo na stran, vesela sem, da se je za vas dobro izteklo in da se imate kljub temu lepo.

  Vse dobro iz naših lepih krajev.

  Všeč mi je

 6. Draga Lea, Tina in Biserka,

  Tudi mene ste nasmejale in hkrati navdušile,da ste potovalni dan zaključile (sicer pozno in verjamem,da utrujene), dobre volje.
  Najbrž res lahko dogajanje do določene mere načrtuješ, nadzoruješ…, a ko to ni mogoče se
  tudi meni zdi, ta mirna prilagodljivost, ključna.
  In tudi zato- bravo ve.

  Všeč mi je vaše razmišljanje,da prave informacije in obvladovanje časa pomagajo pri načrtovanju,izvedbi in spremljanju izobraževalnih procesov,projektov…
  In z zanimanjem prebiram podrobnosti o teoretičnem modelu ter gantogramu,ki jih predstavljate.

  Zdi se mi,da bi o tem lahko vedela več.
  Zato se veselim vaših nadaljnjih zapisov in vas lepo pozdravljam.

  Kaja

  Všeč mi je

 7. Drage kolegice,

  hvala za vaše prispevke, s katerimi me spodbujate k izboljšavam.

  Načrtovanja in spremljanja se lotevam z raznimi opomniki in razpredelnicami. Priznati moram, da si včasih želim manj “preklapljanja” med njimi. Idealno bi bilo imeti vse ključne podatke na enem mestu – zbrane in pregledne.

  Strinjam se, da s pravimi informacijami in obvladovanjem časa lahko izobraževalne procese in projekte bolj pregledno načrtujemo, vodimo, izvajamo in spremljamo.
  Zato sem tudi naredila hitro raziskavo gantograma, ki ste ga ve spoznale. Ugotavljam, da mogoča centralizacijo podatkov na enem mestu.

  Morebiti pa je le-ta pripomoček, rešitev za nadaljnje korake načrtovanja in spremljanja projektnih aktivnosti, ki me še čakajo:)

  Veselim se novih izkušenj, znanj, metod in pripomočkov, ki jih boste delili z nami.

  Lep pozdrav v Terracino.

  Majda (LU Jesenice)

  Všeč mi je

 8. Drage punce.

  Po vaših super zapisih sodeč vidim, da se vam »dogaja«. Pa ne le na področju povezovanja in strokovnega druženja, ampak tudi na področju pridobivanja novih, zelo aktualnih znanj.

  Ah, teli vlaki … Ste dokazale, da je povezovanje teorije s prakso nekaj, kar vam očitno leži.

  Prav všeč mi je bil stavek: »Notranje okolje je v nasprotju z zunanjim okoljem obvladljivo.« Na to se moramo zaposleni pri svojem delu večkrat spomniti, da vztrajamo in nenehno iščemo rešitve. In prepričana sem, da jih boste nekaj prinesle tudi ve.

  Res se veselim vaših naslednjih zapisov.

  En gorenjski pozdrav vam pošiljam.

  Polona (LU Jesenice)

  Všeč mi je

 9. Drage Biserka, Lea in Tina,
  res so tele naše poti prave dogodivščine, kajne? Pa saj nam je že predavatelj v Firencah dejal, da je namen tovrstnih Erasmus izobraževanj večplasten – učimo se se seveda teorije in novih znanj, hkrati pa kulture in tudi tega, kako se znajdemo. To so kar zanimiva spoznanja – kot ste zapisale, se kljub načrtovanju in izkušnjah včasih kaj zalomi in na nas je, kako bomo odreagirali – ker ste super in pametne punce, verjamem, da ste se kaj hitro uskladile in dogovorile ter iskale rešitve, ne pa da bi se kregale. In to je veščina, ki se mi zdi dandanes še posebej dragocena.
  Glede orodij za spremljanje projektov pa čedalje bolj spoznavam, da velja “manj je več”. Na trgu je toliko različnih aplikacij in drugih pripomočkov za spremljanje projektov, da se kar zgubiš v ponudbi. Po moje je najbolje izbrati enega, ga res dobro spoznati in se usposobiti za uporabo, zanj navdušiti sodelavce – le tako si bomo olajšali delo ter bomo bolj učinkoviti.
  Všeč mi je vaše delovno okolje in tudi to je dodana vrednost mobilnosti, da januarja dihaš svež morski zrak. Torej se vrnete domov zdrave kot ribe:)
  Uspešno delo in učenje še naprej,
  Marjana, UPI Žalec

  Všeč mi je

 10. Drage Lea, Biserka in Tina,

  hvala za idejo o uporabi gantograma. Ravno zjutraj smo se s kolegicami pogovarjale o predstavitvi podatkov za sestanek prihodnji teden in sem tuhtala, v kakšni obliki naj podatke pripravim. Zdaj jih bom pa kar v gantogramu, ki bo pregledno prikazal časovno obdobje projektov, sodelujoče in glavne mobilnosti. Dilema rešena!:-)

  Z veseljem berem vaše prispevke, blog prispevki so mi res zelo všeč. Kar pa se vlakov tiče, nimam veliko za dodati – na poti v Ancono pred nekaj leti sem tudi sama sedla (s sopotnicama Biserko in Marjano) na napačen vlak …:-).

  Lepo popldne in večer vam želim,
  Tina

  Všeč mi je

 11. Pozdravljene, Tina, Lea in Biserka,

  ko sem prebrala prigodo na FB o vlaku, sem mislila, da gre za šalo. Zdelo se mi je neverjetno, da bi se tako izkušenim popotnicam (vsaj za Biserko vem, da je prepotovala že ogromno) to pripetilo. Vse je enkrat prvič in čestitke, da ste preokvirile situacijo in iz tega potegnile najboljše.

  Podobno se nam dogaja v življenju. Načrtujemo, splaniramo zase in za druge vse v nulo, potem pa hip in vse gre v drugo smer. Z zanimanjem sem prebrala vaše zapise, ki so mi dali precej snovi za razmišljanje. Načrtovanje z Gantt Chartom je zagotovo lažje, ga poznam, nisem pa ga še uporabljala, zato bo res super, ko boste metodo delile s kolegi. Ta način je zagotovo prihodnost dela na LU, ko pridejo novi projekti.

  Ob tem se mi poraja beseda SPREJEMANJE. Umetnost življenja, je da spremenimo kar lahko spremenimo in sprejmemo kar ne moremo spremeniti. Če pri tem ostanemo “celi” smo zmagali.

  Hvala za prečudovite fotografije, ki jih delite, da nas miselno popeljejo v morske kraje.

  Srečno in uspešno v naslednjih dneh.
  Polona, ZLU

  Všeč mi je

  1. Pozdravljene, punce.

   Najprej vam moram povedati, da ste me spravile kar v boljšo voljo, ko sem videla fotografijo s pogledom na sončni zahod in morje. Res imate lep razgled! Z mislimi sem se kar preselila na obalo 🙂

   Glede preglednosti nad načrtovanjem in evalvacijo se tudi sama večkrat sprašujem, kako bi bilo najboljše zastaviti tabele, da bi zajemale vse podatke pregledno. Menim, da je tukaj vedno potrebno nekaj raziskovanja, preizkušanja. Gantogram, ki ste ga predlagale, pa že uporabljam pri E+ projektu za zapis časovnic, in je res zelo pregleden.

   Lep preostanek bivanja v tujini in potovanja nazaj vam želim

   Liza, ZLU

   Všeč mi je

 12. Hojla, punce,

  všeč mi je tale logframe template, ki ste ga objavile. Že od daleč izgleda uporabno, le črke so male in razberem vsebine. Boste predstavile, ko se vrnete. Le kaj bi brez preglednic. Menim, da je zdravilno stvari zapisati in jih organizirati na papirju. S tem razbremenimo možgane in naredimo prosto za druge misli.

  Vidim, da vas spremlja lepo vreme. Tudi mi imamo sonček, ki naj bi sijal ves vikend. Ste razmišljale o tem, da bi skočile v januarsko morje? Januar je menda pravi mesec za take podvige in izkušeni pravijo, da kopanje v mrzlem morju krepi telo in duha;-).

  Sončen pozdrav iz Žalca,
  Tina

  Všeč mi je

 13. Pozdravljene,

  v zadnjem času sem res precej obremenjena in tako je bilo spremljanje vašega bloga zame tak krajši, poučen, v začetku pa tudi kar malo zabaven oddih od vseh obveznosti… Z vonjem po morju in soncu, ki je zame že tako daleč …

  Še enkrat se je potrdilo, kako se včasih kljub natančnemu načrtovanju, kje zatakne. Izgleda pa, da resnično vse poti vodijo v Rim, le, da nekatere nekoliko počasneje kot druge. 😉 In odkar spremljam bloge s skupnim imenovalcem »pot z vlakom po Italiji«, bi rekla, da si za v prihodnje velja zapomniti, da dodatna previdnost res ni odveč. Kakorkoli, glavno je, da ste srečno, varno in z dobro voljo prispele na cilj in da ste zdaj dobro razpoložene in kot berem že v popolnoma novih miselnih tokovih.

  Pred leti sem se pri delu že seznanila z gantogramom, ki se je tudi meni zdel zelo pregleden in učinkovit, kljub temu bi bila po vsem času bolj podrobna osvežitev vseeno dobrodošla.
  Logični okvir pa je zame še čisto nov in se veselim nadaljnih informacij.

  Vse dobro vam želim in lep pozdrav iz Zasavja 😊

  Všeč mi je

 14. Ponovno pozdravljene,
  odzivam se na vaš zapis 4. dne – kdo ustvarja kakovost. Že pred nekaj leti smo znotraj omrežja svetovalcev za kakovost iskali skupen slogan in izbrali smo naslednjega: Kakovost ustvarjamo vsi. tako da se še kako strinjam, da smo za zagotavljanje kakovosti v organizaciji odgovorni vsi deležniki – tako zaposleni, zunanji sodelavci kot tudi udeleženci, če le izrazijo svoje pobude in predloge za izboljšave. Veselim se vaše predstavitve zemljevida kakovosti in orodja za samoevalvacijo učiteljev, saj bo to dodaten kamenček v mozaiku znanja pri presojanju in razvijanju kakovosti.
  Želim vam uspešen zadnji dan in srečno pot domov – pa pozorno glede vlakov😉
  Marjana, UPI Žalec

  Všeč mi je

 15. Z zanimanjem sem prebrala blog. Najbolj me je pritegnil razmislek ob Paretovem pravilu – 80% načrtovanje in 20% izvedba ter nauk, ki so ga kolegice potegnile iz “zgrešenega vlaka”.
  Pa še nazabavale so me. 🙂

  Tanja Možina, ACS

  Všeč mi je

 16. This is the end of the training, but the start of a new adventure.
  It was a pleasure to host you: Lea, Tina and Biserka.
  During the week, we have worked hard but we have spent some pleasure moments together by walking around Terracina and on the Anxur’s Temple.
  This is a small gift to keep the memory alive https://youtu.be/gAmFOEbgXEc.

  I wish you all the best with the school evaluation system 😉 and for all your desires.

  Best wishes

  Michela

  Všeč mi je

 17. Pozdravljene,
  z veseljem in zanimanjem sem bral vaš blog; veliko sem se naučil in tudi nasmejal! Po prebranem in videnem sodeč je bilo vaše potovanje zanimivo, pestro, poučno in polno nepozabnih trenutkov. Verjamem, da vam je teh nekaj dni minilo kot v hipu in da se že veselite poti domov, kajti povsod je lepo, a doma je najlepše.

  Srečno pot domov želim,
  Žiga Hlastec

  Všeč mi je

 18. Tina, Biserka in Lea 🙂
  Pravkar sem končala z delom, povezanim z našo prvo mobilnostjo. Ker zadnje dni nisem uspela prebrati vaših zapisov, se mi je zdelo prav, da to naredim zdaj. Prepričana sem, da ste tokrat vstopile na pravi vlak in upam, da ste že v varnem zavetju domov in v objemu svojih dragih. Ob prebiranju vaših zapisov se mi je kar zvrtelo v glavi … Koliko enih vsebin, koliko novega znanja in koliko idej za izboljšanje kakovosti pri našem delu ste stlačile v svoje kovčke!!! Veselim se skupnegasrečanja, ko nam boste vse skupaj predstavile, in vam želim lepe sanje!

  Všeč mi je

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s